मराठी डिजिटल मार्केटिंग (marathi digital marketing )

शिका डिजिटल मार्केटिंग मराठी मध्ये ! Learn digital marketing in marathi language.
डिजिटल उद्योग संधी 
 
डिजिटल उद्योग तंत्र – १
(डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी)

सोशल मीडिया मार्केटिंग तंत्र

डिजिटल मार्केटिंग एक तंत्र

वेबसाईट मार्केटिंग तंत्र

शिका डिजिटल मार्केटिंग मराठी मध्ये ! (Online Course)

प्रथमेश कोरगावकर हा एक मराठी तरुण उद्योजक असून तो भारतात दोन आणि अमेरिका मध्ये एक अश्या एकूण ३ डिजिटल मार्केटिंग कंपनीचा संस्थापक आहे. त्याचप्रमाणे त्याच्या नावावर अमेरिकेमध्ये एक पेटंट सुद्धा आहे . जास्तीत जास्त मराठी तरुण आणि उद्योजकांना डिजिटल मार्केटिंग बद्दलची सखोल ओळख करून देण्याचा त्याचा मानस आहे. 
अधिक माहिती साठी–> www.iampratham.com

In case any query, Contact us on whatsapp